HUYỆN HỚN QUẢN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BÌNH LONG, THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Thứ tư - 10/04/2024 07:09 58 0
BCĐ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa ban hành Kế hoạch số 102-KH/BCĐ ngày 29/3/2024 về tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (Ảnh minh họa)
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (Ảnh minh họa)
Nội dung chính của kế hoạch bao gồm: Về lấy ý kiến cử tri. Trong đó, về công tác tuyên truyền: các cơ quan, đơn vị huyện; Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn về việc lấy ý kiến cử tri đối với 02 Đề án, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí trong Nhân dân địa phương. Về nội dung tuyên truyền: Sự cần thiết của việc;  Phương án: Mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành; đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề lấy ý kiến; thời gian tổ chức lấy ý kiến; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến. Còn đối với Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri, gồm:  Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành; Bản tóm tắt 02 Đề án. Về nội dung tổ chức lấy ý kiến cử tri, gồm: nội dung và phạm vi lấy ý kiến cử tri; hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri: Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình và cách thức lấy ý kiến cử tri thông qua việc phát phiếu theo hộ gia đình hoặc bỏ phiếu tại trụ sở ấp, khu phố; thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri. Trong đó thời gian lấy ý kiến cử tri: thực hiện từ ngày 08 - 18/4/2024. Sau khi lấy ý kiến, UBND cấp xã lập Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn theo mẫu, gửi đến HĐND cấp xã và UBND huyện chậm nhất ngày 22/4/2024.
Sau đó, sẽ tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua Đề án, tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã: Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án có liên quan, nếu có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì UBND xã, thị trấn báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, thị trấn quyết định tổ chức kỳ họp HĐND xã, thị trấn theo quy định; UBND xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND xã, thị trấn, HĐND xã, thị trấn họp thông qua chủ trương. Thường trực HĐND cấp xã hoàn thiện, ký ban hành Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND cấp xã, gửi UBND cấp xã để thực hiện. UBND cấp xã hoàn thiện Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri kèm theo Nghị quyết và Biên bản kỳ họp HĐND cấp xã gửi đến UBND huyện. Thời gian thực hiện: chậm nhất ngày 05/5/2024.
Đối với việc tổ chức kỳ họp HĐND huyện: Trên cơ sở Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri của UBND các xã, thị trấn (kèm theo Nghị quyết và Biên bản kỳ họp HĐND các xã, thị trấn), Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổng hợp trình HĐND huyện họp xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chơn Thành theo quy định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 10/5/2024.
Đề nghị UBND huyện đã giao cho Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri và hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri. Chủ trì tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, phối hợp UBND thị xã Bình Long và UBND thị xã Chơn thành báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh họp thông qua nội dung Đề án theo quy định.
Đồng thời giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề lấy ý kiến cử tri; thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến..., để tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, cân đối và bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện đảm bảo theo quy định; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tác giả bài viết: TQĐ

Nguồn tin: honquan.binhphuoc.gov.vn

 Tags: dvhc, sap xep dvhc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay833
  • Tháng hiện tại16,741
  • Tổng lượt truy cập271,574
dvcqgian
dvc bp
hu hq
Bộ pháp điển
qlvb hq
face book
face tu hao bp
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

SỐ 15/TB-UBND

THÔNG BÁO

lượt xem: 166 | lượt tải:66

58

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức

lượt xem: 4410 | lượt tải:99

109

tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công

lượt xem: 5348 | lượt tải:0

109

tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công

lượt xem: 5299 | lượt tải:110

11

thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, môi trường (sữa đổi, thay thế)

lượt xem: 5409 | lượt tải:109
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây